O klube

18.10.1998 na členskej schôdzi MC Freedom Hunters v Bratislavskom HD časť hangáčov, ktorým odmietli priznať postavenie čakateľov sa rozhodla založiť vlastný klub...

Priestor pre Vašu reklamu